ส่งข้อความ
Details of some deployments
กาบอง T2

SAT-CON SARL เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมในระบบเครือข่ายครอบคลุมระบบส่งสัญญาณอนาล็อกดิจิตอลระบบดาวเทียมและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรทัศน์รายใหญ่ที่สุดในกาบองแอฟริกา

ในปีพ. ศ. 2550 ด้วยความช่วยเหลือของ GOSPELL บริษัท SATCON ได้จัดตั้งระบบ Digital Cable TV แบบแรกในเมือง Gabon

ในปี 2554 SATCON ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนของ Gospell เริ่มสร้างระบบ DVB-T ใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ITU เพื่อใช้ DVB-T เป็นมาตรฐานดิจิทัลของแอฟริกา ในตอนท้ายของปี 2012 Gospell ได้สร้างระบบ SATCON สำหรับระบบ DVB-T และรวมระบบ Gospell DVB-C หนึ่งเครื่องในกาบอง

ในเดือนมกราคม 2013 SATCON เริ่มอพยพจาก DVB-C ไปเป็น DVB-T2 และเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2013 โซลูชัน SATCON ใช้งานได้กับ DVB-T2

ขณะนี้ระบบ DVB-T2 ใช้ช่องสัญญาณเพื่อส่งชุดโปรแกรม 182 ชุดและถอดชุดออก 179 ชุด ในอนาคตอันใกล้นี้จะใช้ช่องสัญญาณเก้าช่องที่มีการส่งมากกว่า 220 ชุด

SATCON ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ DVB-T2 จำนวน 55,000 รายและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกเดือนในอีก 2 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 100000 ราย

SATCON ยังใช้ระบบบูรณาการของ Gospell และ Gospell's Access System เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลและเนื้อหา การให้บริการการเข้ารหัส Gospell และ SATCON สามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหามีความปลอดภัยและได้รับการป้องกันและโซลูชันนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถดูได้